Wystarczy 1% podatku ...

NOWOŚĆ w rozliczaniu PITów- rozlicz się on-line

Możesz pomóc sfinansować badania dawców szpiku przekaż 1% podatku

wypełnij pit-online i przekaż 1% podatku

KRS: 0000151978

nr konta: 47 1240 1109 1111 0000 0516 5182

Fundacja Przeciwko Leukemii
ul. Morcinka 5, paw. 19
01-496 Warszawa
tel. 22 638 35 38

tel. konsultacyjny dla chorych:

+48 0601342911

e-mail: leukemia@leukemia.pl

Fundacja przeciwko LEUKEMII

Fundacja Przeciwko Leukemii bezpłatnie i bezinteresownie pomaga ludziom chorym na nowotwory krwi popularnie nazywane białaczkami. To pierwsza w Polsce wiarygodna organizacja, która oferuje pacjentom i ich rodzinom wszechstronną pomoc w najtrudniejszych chwilach życia.

Organizacja powstała w maju 2000 roku z inicjatywy osób, które od wielu lat zarówno zawodowo jak i z potrzeby serca zajmują się pacjentami cierpiącymi na schorzenia układu krwiotwórczego. Fundacja Przeciwko Leukemii jest organizacją non-profit, która kompleksowo zajmuje się chorymi i ich rodzinami oraz prowadzi działalność edukacyjną – propaguje wiedzę na temat nowotworów krwi i sposobów ich leczenia.

Najskuteczniejszą, dostępną bronią w walce z nowotworami krwi są obecnie przeszczepy szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, dlatego Fundacja Przeciwko Leukemii wspiera ośrodki medyczne, które propagują i stosują te metody leczenia.

Chorzy cierpiący na nowotwory krwi, dla których jedyną szansą na przeżycie jest przeszczep szpiku kostnego, otrzymują w Fundacji Przeciwko Leukemii wszechstronną pomoc. Podczas pierwszego spotkania pacjenci i ich rodziny są dokładnie informowani o miejscach i sposobach leczenia białaczek.

Inne statutowe działania Fundacji Przeciwko Leukemii to m.in.:

 • fachowa pomoc w wyborze kliniki, która przeprowadzi transplantację,
 • pomoc w doborze odpowiedniego dawcy szpiku i monitorowanie wszelkich działań kliniki transplantacyjnej przed przeszczepem,
 • organizowanie i finansowanie wszelkich zabiegów związanych z przeszczepieniem szpiku,
 • tworzenie banku potencjalnych dawców szpiku,
 • organizowanie akcji informacyjnych propagujących przeszczep szpiku jako skuteczną metodę leczenia wielu chorób,
 • szkolenia, kursy i wykłady na temat specyfiki leczenia metodą przeszczepu szpiku i ich konsekwencji,
 • stała współpraca z mediami propagująca działalność Fundacji.

Fundacją Przeciwko Leukemii kieruje trzyosobowy zarząd, natomiast organem kontrolującym działania organizacji jest Rada Fundacji, w której zasiadają m.in. wybitni specjaliści transplantologii z kraju i zagranicy, prawnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz chorych z nowotworami krwi.

Bez szkody dla zdrowia możemy oddać chorej osobie krew, szpik, nerkę. Oprócz samej chęci niezbędne są pozytywne wyniki klasyfikacyjnych badań i testów medycznych. (dlaczego? zob. dalej)

Największą szansę na wyleczenie osób chorych na białaczki i nowotwory pokrewne dają przeszczepy zdrowych, w miejsce uprzednio zniszczonych całkowicie, komórek nowotworowych. Do tego celu stosuje się najczęściej szpik, ale i/lub frakcję krwi obwodowej oraz krew łożyskową. Najważniejszą, wspólną cechą wymienionych trzech substancji jest duża zawartość w nich tzw. komórek krwiotwórczych, czyli uniwersalnych komórek, z których dopiero wykształcają się w procesie dojrzewania wszystkie elementy (komórki) krwi i chłonki (limfy). Dzięki nim powstaje nowy, zdrowy szpik, który odbudowuje się w miejscu starego. Odbudowa jest całkowita wg wzoru dawcy- następuje nawet zmiana grupy krwi, gdy u dawcy i biorcy grupy krwi były różne. Szpik i krew do przeszczepów oddaje się anonimowo i bezpłatnie.

TESTY:

 • HLA (Human Leukocyte Antigen, ludzki antygen leukocytarny; potoczna nazwa: antygeny zgodności tkankowej)- pokaźna grupa białek zdolnych do wywołania reakcji immunologicznej organizmu (tzw. właściwości antygenowe), występujących na powierzchniach wszystkich komórek. Skomplikowane procesy zachodzące w organizmie pozwalają na rozróżnianie antygenów występujących na własnych komórkach, od innych (obcych). Dzięki uruchamianemu w następstwie tego całego złożonego mechanizmu, białka HLA odgrywają podstawową rolę w systemie obrony immunologicznej zwalczającej infekcje wszystkich organizmów i wirusów, ale i wszelkich substancji o właściwościach antygenowych. Czasem podobieństwo antygenowe czynnika obcego do ludzkiego może prowadzić do choroby autoimmunologicznej (autoagresywnej) polegającej na niszczeniu przez organizm własnych tkanek rozpoznawanych w tym przypadku jako obce. Różnorodność antygenowa, która jest podstawą mechanizmu obronnego, jest poważną przeszkodą w doborze odpowiedniego dawcy do przeszczepu organów.
 • Wirusologiczne: na obecność przede wszystkim wirusów przenoszonych przez krew
 • Zdrowotne: ogólny stan zdrowia dawcy i jego odpowiedni wiek. Krew pępowinowa (łożyskowa): można ją wykorzystać do celów medycznych. Stanowi ona bogate źródło komórek krwiotwórczych i dlatego doskonale nadaje się do przeszczepów. Zabieg pobrania jest całkowicie bezpieczny dla matki i dziecka, gdyż łożysko w momencie pobierania jest już urodzone.

OFERUJEMY POMOC:

1. Poszukiwanie dawców szpiku w rejestrach krajowych i światowych

 • Oznaczanie antygenów zgodności tkankowej HLA klasy I
 • Oznaczanie antygenów zgodności tkankowej HLA klasy II
 • Kontrolowanie wszelkich czynności prowadzących do przeszczepu szpiku w czasie jak najkrótszym od chwili zgłoszenia

2. Poszukiwanie ośrodków transplantacyjnych zagranicznych

 • Transport
 • Opieka (finansowa, akomodacyjna, językowa)

3. Pomoc w poszukiwaniach źródeł finansowania leczenia

4. Pomoc w leczeniu potransplantacyjnym

5. Konsultacje (na każdym etapie) w zakresie:

 • medycznym
 • genetycznym
 • prawnym

6. Gromadzenie funduszy mających na celu dofinansowywanie kosztów leczenia pacjentów

 • Aktywność na rynku krajowym
 • Aktywność na rynku zagranicznym
 • Obsługa kont bankowych

7. Działalność popularyzatorska

Jesteśmy organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej. Powstała w 2000r. z pilnej potrzeby niesienia pomocy chorym. Jej celem jest ratowanie życia i zdrowia chorym na nowotwory krwi, propagowanie wiedzy na temat chorób hematologicznych i ich leczenia, wspieranie ośrodków medycznych przygotowujących i wykonujących zabiegi przeszczepiania szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

Fundacja Przeciwko Leukemii od 21 maja 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego, prowadząc wyłącznie nieodpłatną działalność.

Fundacja jest społecznie zarządzana przez Radę i Zarząd. Przy Fundacji działa Stowarzyszenie Pacjentów „Druga Szansa”, które zrzesza osoby wyleczone przeszczepem szpiku, pacjentów w trakcie leczenia oraz ich rodziny i przyjaciół.

Fundacja Przeciwko Leukemii posiada rekomendacje następujących klinik transplantacyjnych, którym przekazuje nieodpłatnie szpik pozyskany od dawców z własnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku:

 • Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej AM ul. Reymonta 8 w Katowicach
 • Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM, ul. Bujwida 44 we Wrocławiu
 • Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej, ul Szpitalna 27/33 w Poznaniu
 • Kliniki Hematologii Dorosłych AM, ul. Dębinki 7 w Gdańsku

Nadzór nad działalnością organizacji sprawuje społeczna Rada Fundacji, w skład której wchodzą wybitni krajowi i międzynarodowi specjaliści z zakresu transplantologii i prawa oraz reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się podobną problematyką. W Radzie zasiadają również pacjenci po przeszczepieniu szpiku oraz dawcy, którzy oddali swój szpik chorym na białaczkę. Powołanie Rejestru Dawców Szpiku przy Fundacji Przeciwko Leukemii nastąpiło w grudniu 2000 r. Członkowie Fundacji w roku 1997 dobrali dawcę do pierwszego w Polsce przeszczepu od dawcy niespokrewnionego (pozdrawiamy Ciebie Ulu!), ustalili również zgodność tkankową pierwszego niespokrewnionego polskiego dawcy szpiku (1999 r.). Do tej pory dobrali dawców dla ponad 80% przeprowadzonych w kraju allogenicznych transplantacji szpiku. Wszyscy dawcy Rejestru Dawców Szpiku Fundacji (ALF-MDR) otrzymają karty z kodem paskowym określającym ich indywidualne antygeny zgodności tkankowej. Do dnia dzisiejszego 26 dawców z naszego rejestru oddało swój szpik chorym na białaczki. Jesteśmy bez wątpienia najefektywniejszym rejestrem krajowym. Wartym podkreślenia jest fakt, iż jako jedyna instytucja krajowa, i z pewnością jedna z nielicznych w świecie, Fundacja nasza przekazywała szpik od dawców z rejestru Fundacji CAŁKOWICIE NIEODPŁATNIE.

Zachęcamy także osoby fizyczne do przekazania 1 % należnego podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2008. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Osoba prawna może odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz Fundacji Przeciwko Leukemii w kwocie łącznej nieprzekraczającej 10% dochodu.

Numer konta Fundacji Przeciwko Leukemii:

47 1240 1109 1111 0000 0516 5182

PEKAO S.A. VII Oddz. w Warszawie

Zapraszamy do współpracy z naszą organizacją.

Aktualności

2019-12-23 16:54:04

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i spokojnego Nowego Roku

życzy

Zarząd i Rada Fundacji przeciwko Leukemii


2019-05-28 08:37:27

28 maja obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi.

W tym dniu na całym świecie poruszany jest problem zachorowalności na nowotwory krwi.

Symbolem tego dnia jest czerwony znak „&”, wyrażający solidarność z osobami cierpiącymi na choroby tego typu.

Znak ten symbolicznie łączy pacjentów, ich rodziny, przyjaciół, lekarzy i dawców.

Strona 2 z 90  następna -> >>

lista aktualności

Nasi darczyńcy