Wystarczy 1% podatku ...

NOWOŚĆ w rozliczaniu PITów- rozlicz się on-line

Możesz pomóc sfinansować badania dawców szpiku przekaż 1% podatku

wypełnij pit-online i przekaż 1% podatku

KRS: 0000151978

nr konta: 47 1240 1109 1111 0000 0516 5182

Fundacja Przeciwko Leukemii
ul. Morcinka 5, paw. 19
01-496 Warszawa
tel. 22 638 35 38 lub 22 666 44 33

tel. konsultacyjny dla chorych:

+48 0601342911

e-mail: leukemia@leukemia.pl

Fundacja przeciwko LEUKEMII

Fundacja Przeciwko Leukemii bezpłatnie i bezinteresownie pomaga ludziom chorym na nowotwory krwi popularnie nazywane białaczkami. To pierwsza w Polsce wiarygodna organizacja, która oferuje pacjentom i ich rodzinom wszechstronną pomoc w najtrudniejszych chwilach życia.

Organizacja powstała w maju 2000 roku z inicjatywy osób, które od wielu lat zarówno zawodowo jak i z potrzeby serca zajmują się pacjentami cierpiącymi na schorzenia układu krwiotwórczego. Fundacja Przeciwko Leukemii jest organizacją non-profit, która kompleksowo zajmuje się chorymi i ich rodzinami oraz prowadzi działalność edukacyjną – propaguje wiedzę na temat nowotworów krwi i sposobów ich leczenia.

Najskuteczniejszą, dostępną bronią w walce z nowotworami krwi są obecnie przeszczepy szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, dlatego Fundacja Przeciwko Leukemii wspiera ośrodki medyczne, które propagują i stosują te metody leczenia.

Chorzy cierpiący na nowotwory krwi, dla których jedyną szansą na przeżycie jest przeszczep szpiku kostnego, otrzymują w Fundacji Przeciwko Leukemii wszechstronną pomoc. Podczas pierwszego spotkania pacjenci i ich rodziny są dokładnie informowani o miejscach i sposobach leczenia białaczek.

Inne statutowe działania Fundacji Przeciwko Leukemii to m.in.:

 • fachowa pomoc w wyborze kliniki, która przeprowadzi transplantację,
 • pomoc w doborze odpowiedniego dawcy szpiku i monitorowanie wszelkich działań kliniki transplantacyjnej przed przeszczepem,
 • organizowanie i finansowanie wszelkich zabiegów związanych z przeszczepieniem szpiku,
 • tworzenie banku potencjalnych dawców szpiku,
 • organizowanie akcji informacyjnych propagujących przeszczep szpiku jako skuteczną metodę leczenia wielu chorób,
 • szkolenia, kursy i wykłady na temat specyfiki leczenia metodą przeszczepu szpiku i ich konsekwencji,
 • stała współpraca z mediami propagująca działalność Fundacji.

Fundacją Przeciwko Leukemii kieruje trzyosobowy zarząd, natomiast organem kontrolującym działania organizacji jest Rada Fundacji, w której zasiadają m.in. wybitni specjaliści transplantologii z kraju i zagranicy, prawnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz chorych z nowotworami krwi.

Bez szkody dla zdrowia możemy oddać chorej osobie krew, szpik, nerkę. Oprócz samej chęci niezbędne są pozytywne wyniki klasyfikacyjnych badań i testów medycznych. (dlaczego? zob. dalej)

Największą szansę na wyleczenie osób chorych na białaczki i nowotwory pokrewne dają przeszczepy zdrowych, w miejsce uprzednio zniszczonych całkowicie, komórek nowotworowych. Do tego celu stosuje się najczęściej szpik, ale i/lub frakcję krwi obwodowej oraz krew łożyskową. Najważniejszą, wspólną cechą wymienionych trzech substancji jest duża zawartość w nich tzw. komórek krwiotwórczych, czyli uniwersalnych komórek, z których dopiero wykształcają się w procesie dojrzewania wszystkie elementy (komórki) krwi i chłonki (limfy). Dzięki nim powstaje nowy, zdrowy szpik, który odbudowuje się w miejscu starego. Odbudowa jest całkowita wg wzoru dawcy- następuje nawet zmiana grupy krwi, gdy u dawcy i biorcy grupy krwi były różne. Szpik i krew do przeszczepów oddaje się anonimowo i bezpłatnie.

TESTY:

 • HLA (Human Leukocyte Antigen, ludzki antygen leukocytarny; potoczna nazwa: antygeny zgodności tkankowej)- pokaźna grupa białek zdolnych do wywołania reakcji immunologicznej organizmu (tzw. właściwości antygenowe), występujących na powierzchniach wszystkich komórek. Skomplikowane procesy zachodzące w organizmie pozwalają na rozróżnianie antygenów występujących na własnych komórkach, od innych (obcych). Dzięki uruchamianemu w następstwie tego całego złożonego mechanizmu, białka HLA odgrywają podstawową rolę w systemie obrony immunologicznej zwalczającej infekcje wszystkich organizmów i wirusów, ale i wszelkich substancji o właściwościach antygenowych. Czasem podobieństwo antygenowe czynnika obcego do ludzkiego może prowadzić do choroby autoimmunologicznej (autoagresywnej) polegającej na niszczeniu przez organizm własnych tkanek rozpoznawanych w tym przypadku jako obce. Różnorodność antygenowa, która jest podstawą mechanizmu obronnego, jest poważną przeszkodą w doborze odpowiedniego dawcy do przeszczepu organów.
 • Wirusologiczne: na obecność przede wszystkim wirusów przenoszonych przez krew
 • Zdrowotne: ogólny stan zdrowia dawcy i jego odpowiedni wiek. Krew pępowinowa (łożyskowa): można ją wykorzystać do celów medycznych. Stanowi ona bogate źródło komórek krwiotwórczych i dlatego doskonale nadaje się do przeszczepów. Zabieg pobrania jest całkowicie bezpieczny dla matki i dziecka, gdyż łożysko w momencie pobierania jest już urodzone.

OFERUJEMY POMOC:

1. Poszukiwanie dawców szpiku w rejestrach krajowych i światowych

 • Oznaczanie antygenów zgodności tkankowej HLA klasy I
 • Oznaczanie antygenów zgodności tkankowej HLA klasy II
 • Kontrolowanie wszelkich czynności prowadzących do przeszczepu szpiku w czasie jak najkrótszym od chwili zgłoszenia

2. Poszukiwanie ośrodków transplantacyjnych zagranicznych

 • Transport
 • Opieka (finansowa, akomodacyjna, językowa)

3. Pomoc w poszukiwaniach źródeł finansowania leczenia

4. Pomoc w leczeniu potransplantacyjnym

5. Konsultacje (na każdym etapie) w zakresie:

 • medycznym
 • genetycznym
 • prawnym

6. Gromadzenie funduszy mających na celu dofinansowywanie kosztów leczenia pacjentów

 • Aktywność na rynku krajowym
 • Aktywność na rynku zagranicznym
 • Obsługa kont bankowych

7. Działalność popularyzatorska

Jesteśmy organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej. Powstała w 2000r. z pilnej potrzeby niesienia pomocy chorym. Jej celem jest ratowanie życia i zdrowia chorym na nowotwory krwi, propagowanie wiedzy na temat chorób hematologicznych i ich leczenia, wspieranie ośrodków medycznych przygotowujących i wykonujących zabiegi przeszczepiania szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

Fundacja Przeciwko Leukemii od 21 maja 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego, prowadząc wyłącznie nieodpłatną działalność.

Fundacja jest społecznie zarządzana przez Radę i Zarząd. Przy Fundacji działa Stowarzyszenie Pacjentów „Druga Szansa”, które zrzesza osoby wyleczone przeszczepem szpiku, pacjentów w trakcie leczenia oraz ich rodziny i przyjaciół.

Fundacja Przeciwko Leukemii posiada rekomendacje następujących klinik transplantacyjnych, którym przekazuje nieodpłatnie szpik pozyskany od dawców z własnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku:

 • Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej AM ul. Reymonta 8 w Katowicach
 • Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM, ul. Bujwida 44 we Wrocławiu
 • Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej, ul Szpitalna 27/33 w Poznaniu
 • Kliniki Hematologii Dorosłych AM, ul. Dębinki 7 w Gdańsku

Nadzór nad działalnością organizacji sprawuje społeczna Rada Fundacji, w skład której wchodzą wybitni krajowi i międzynarodowi specjaliści z zakresu transplantologii i prawa oraz reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się podobną problematyką. W Radzie zasiadają również pacjenci po przeszczepieniu szpiku oraz dawcy, którzy oddali swój szpik chorym na białaczkę. Powołanie Rejestru Dawców Szpiku przy Fundacji Przeciwko Leukemii nastąpiło w grudniu 2000 r. Członkowie Fundacji w roku 1997 dobrali dawcę do pierwszego w Polsce przeszczepu od dawcy niespokrewnionego (pozdrawiamy Ciebie Ulu!), ustalili również zgodność tkankową pierwszego niespokrewnionego polskiego dawcy szpiku (1999 r.). Do tej pory dobrali dawców dla ponad 80% przeprowadzonych w kraju allogenicznych transplantacji szpiku. Wszyscy dawcy Rejestru Dawców Szpiku Fundacji (ALF-MDR) otrzymają karty z kodem paskowym określającym ich indywidualne antygeny zgodności tkankowej. Do dnia dzisiejszego 26 dawców z naszego rejestru oddało swój szpik chorym na białaczki. Jesteśmy bez wątpienia najefektywniejszym rejestrem krajowym. Wartym podkreślenia jest fakt, iż jako jedyna instytucja krajowa, i z pewnością jedna z nielicznych w świecie, Fundacja nasza przekazywała szpik od dawców z rejestru Fundacji CAŁKOWICIE NIEODPŁATNIE.

Zachęcamy także osoby fizyczne do przekazania 1 % należnego podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2008. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Osoba prawna może odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz Fundacji Przeciwko Leukemii w kwocie łącznej nieprzekraczającej 10% dochodu.

Numer konta Fundacji Przeciwko Leukemii:

47 1240 1109 1111 0000 0516 5182

PEKAO S.A. VII Oddz. w Warszawie

Zapraszamy do współpracy z naszą organizacją.

Aktualności

2017-12-05 10:32:32

Kochani Wolontariusze!

od 1986 roku z inicjatywy ONZ 5. grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Praca, którą wykonujecie za darmo, z potrzeby serca jest  bezcenna. Niesiecie nadzieję i sprawiacie, że życie staje się lepsze.

Dziękujemy i życzymy, aby nigdy nie zabrakło Wam odwagi do niesienia pomocy innym, radości z czynienia dobra

i ludzkiej życzliwości na każdym etapie Waszego życia.


2017-10-14 19:45:53

W całym roku to jesienią jest najwięcej powodów, aby mówić o walce z leukemią.

We wrześniu mieliśmy okazję, żeby podkreślić jak ważna jest dla zdrowia społecznego walka z leukemią – nowotworową chorobą krwi

- 16. września świętowaliśmy Światowy Dzień Dawcy Szpiku,

13. października Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku

Natomiast 26. października to data obchodów Światowego Dnia Donacji i Transplantacji.

 

„Któregoś dnia pękło mi naczynko w nodze. Zaczęła  puchnąć i strasznie boleć. Zrobiłam badania. Hematolog stawia diagnozę a ja myślę: To nie może być prawda! Profesor jednak  zapewnia mnie, że pomyłki nie ma. Muszę zacząć chemię. Wali mi się świat! Miałam 57 lat i byłam chora na białaczkę.W każdym razie rozpoczęła się procedura. Znaleziono nawet dawcę. Niestety okazało się, że gdzieś wyjechał.  A czas leci. Postanowiłyśmy z córką zwrócić się do polecanego przez Monikę Sankowską z Fundacji Przeciwko Leukemii rejestru dawców - Medigen. Po dwóch tygodniach - byłam wtedy gdzieś w mieście - dzwoni pani Monika. „Mam dla Pani dawcę”- powiedziała. Byłam w szoku. Potem to już wszystko poszło bardzo szybko.  Po 3 miesiącach byłam po przeszczepieniu szpiku kostnego. Żyję!” – wspomina swoją chorobę Zofia Marciniak – 9 lat temu wyleczona z białaczki.

Jak ważni dla pacjenta chorego na białaczkę są dawcy szpiku w procesie leczenia wiedzą wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zetknęli się z leukemią. To właśnie dzięki dawcom i umiejętnemu doborowi materiału genetycznego pacjenci mogą liczyć na całkowite odzyskanie zdrowia. Na rzecz walki z tą chorobą od kilkunastu lat działa Fundacja Przeciwko Leukemii. Wraz z ośrodkiem dawców szpiku Medigenorganizuje akcje promujące wiedzę na ten temat, przy okazji których systematycznie poszerzana jest polska baza dawców szpiku.Obie te organizacje skutecznie ratują życie chorych na białaczkęzgodnie podkreślają, że najważniejszym etapem wleczeniu białaczki jest moment, kiedy chory musi całkowicie zaufać lekarzom, specjalistom od doborów i samym dawcom. Bo to jak sprawnie współpracują ci ludzie decyduje o jego życiu. Dzisiaj w światowych bazach jest już ponad 30 milionów kandydatów na dawców. Ich szpik ratuje życie pacjentom niezależnie od kraju w którym żyją.Ten szpik jest często jedynym skutecznym lekiem przeciw ponad 100 jednostkom chorobowym, przede wszystkim białaczkom.

Bez dawców nie moglibyśmy przeszczepiać, bo po prostu nie mielibyśmy materiału do przeszczepiania” – podczas dorocznego Spotkania Dawców w Szczecinku powiedział prof. Mirosław Markiewicz,szefHematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach.

Nasza – transplantologów - działalność w dużej mierze jest uzależniona od tego, czy ci dawcy są w ogóle dostępni i jak są dobrani do przeszczepu – to musi być perfekcyjny dobór. Niestety dawców rodzinnych ma tylko 1/3 pacjentów. Dlatego sprawa dawstwa od osób niespokrewnionych jest tak szalenie ważna. W tym dziele w Polsce przoduje Medigen - laboratorium, które najlepiej typuje biorców i  dawców. Robi to w możliwie  najkrótszym czasie, co w temacie przeszczepu szpiku jest kluczowe”.

 

Po co my to właściwie robimy? Ponieważ jest coraz więcej zachorowań na nowotwory krwi, a nie zawsze chemioterapia pomaga. Czasem jedynym lekiem jest drugi człowiek, dawca o takich samych antygenach transplantacyjnych. Przeszczepienie komórek krwiotwórczych to zabieg ratujący życie w ponad 100 jednostkach chorobowych, nie tylko białaczkach. Czy dla każdego pacjenta udaje się znaleźć dawcę? W naszym laboratorium udaje się dla większości pacjentów znaleźć dawcę w ciągu 2,5 tygodnia i również  ten wynik zadecydował o naszym wysokim miejscu w światowych rankingach” – komentuje dr hab. Leszek Kauc, prezes Medigenu.

Medigen…

… Rejestr ALF PL3 i Fundacja Przeciwko Leukemii od wielu lat stawiają sobie ambitne cele. W 2014 roku jednym z nich było zorganizowanie głośnej wyprawy www.szpiknaszczyt.pl , podczas której pacjenci po przeszczepie, dawcy oraz grupa lekarzy transplantologów stanęli razem na najwyższym szczycie Afryki udowadniając, że białaczka nie musi być wyrokiem. Była to pierwsza taka wyprawa w historii. Powodów do dumy jest jednak więcej w 2014 roku Medigen awansował na drugie miejsce na świecie w skuteczności doboru dawców niespokrewnionych (dane WMDA) z własnego rejestru, wyprzedzając czołowe rejestry dawców szpiku na świecie i ustępując pod tym względem tylko Japonii.

Od czasu pierwszego…

…  przeszczepu szpiku kostnego przeprowadzonego na początku lat 60 - tych, ponad milion dwieście tysięcy pacjentów przeszło transplantację komórek krwiotwórczych w ramach leczenia nowotworów krwi i innych chorób krwi. Przeszczep jest czasem dla nich jedynym ratunkiem. Kiedy nie można znaleźć dawcy szpiku wśród najbliższej rodziny, szuka się dawców niespokrewnionych. Czasem najbliższy genetycznie dawca jest od swojego biorcy bardzo oddalony geograficznie. Dzięki współpracy w ramach WMDA możliwa jest wymiana informacji o dawcach na poziomie ogólnoświatowym. To za sprawą tej współpracy tysiące osób żyje i całkowicie powróciło do zdrowia.

kliknij Tutaj, aby obejrzeć film

Medserwis.pl

wiadomosci.onet.pl

Strona 2 z 86  następna -> >>

lista aktualności

Nasi darczyńcy