Wystarczy 1% podatku ...

NOWOŚĆ w rozliczaniu PITów- rozlicz się on-line

Możesz pomóc sfinansować badania dawców szpiku przekaż 1% podatku

wypełnij pit-online i przekaż 1% podatku

KRS: 0000151978

nr konta: 47 1240 1109 1111 0000 0516 5182

Fundacja Przeciwko Leukemii
ul. Morcinka 5, paw. 19
01-496 Warszawa
tel. 22 638 35 38

tel. konsultacyjny dla chorych:

+48 0601342911

e-mail: leukemia@leukemia.pl

Fundacja przeciwko LEUKEMII

Fundacja Przeciwko Leukemii bezpłatnie i bezinteresownie pomaga ludziom chorym na nowotwory krwi popularnie nazywane białaczkami. To pierwsza w Polsce wiarygodna organizacja, która oferuje pacjentom i ich rodzinom wszechstronną pomoc w najtrudniejszych chwilach życia.

Organizacja powstała w maju 2000 roku z inicjatywy osób, które od wielu lat zarówno zawodowo jak i z potrzeby serca zajmują się pacjentami cierpiącymi na schorzenia układu krwiotwórczego. Fundacja Przeciwko Leukemii jest organizacją non-profit, która kompleksowo zajmuje się chorymi i ich rodzinami oraz prowadzi działalność edukacyjną – propaguje wiedzę na temat nowotworów krwi i sposobów ich leczenia.

Najskuteczniejszą, dostępną bronią w walce z nowotworami krwi są obecnie przeszczepy szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, dlatego Fundacja Przeciwko Leukemii wspiera ośrodki medyczne, które propagują i stosują te metody leczenia.

Chorzy cierpiący na nowotwory krwi, dla których jedyną szansą na przeżycie jest przeszczep szpiku kostnego, otrzymują w Fundacji Przeciwko Leukemii wszechstronną pomoc. Podczas pierwszego spotkania pacjenci i ich rodziny są dokładnie informowani o miejscach i sposobach leczenia białaczek.

Inne statutowe działania Fundacji Przeciwko Leukemii to m.in.:

 • fachowa pomoc w wyborze kliniki, która przeprowadzi transplantację,
 • pomoc w doborze odpowiedniego dawcy szpiku i monitorowanie wszelkich działań kliniki transplantacyjnej przed przeszczepem,
 • organizowanie i finansowanie wszelkich zabiegów związanych z przeszczepieniem szpiku,
 • tworzenie banku potencjalnych dawców szpiku,
 • organizowanie akcji informacyjnych propagujących przeszczep szpiku jako skuteczną metodę leczenia wielu chorób,
 • szkolenia, kursy i wykłady na temat specyfiki leczenia metodą przeszczepu szpiku i ich konsekwencji,
 • stała współpraca z mediami propagująca działalność Fundacji.

Fundacją Przeciwko Leukemii kieruje trzyosobowy zarząd, natomiast organem kontrolującym działania organizacji jest Rada Fundacji, w której zasiadają m.in. wybitni specjaliści transplantologii z kraju i zagranicy, prawnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz chorych z nowotworami krwi.

Bez szkody dla zdrowia możemy oddać chorej osobie krew, szpik, nerkę. Oprócz samej chęci niezbędne są pozytywne wyniki klasyfikacyjnych badań i testów medycznych. (dlaczego? zob. dalej)

Największą szansę na wyleczenie osób chorych na białaczki i nowotwory pokrewne dają przeszczepy zdrowych, w miejsce uprzednio zniszczonych całkowicie, komórek nowotworowych. Do tego celu stosuje się najczęściej szpik, ale i/lub frakcję krwi obwodowej oraz krew łożyskową. Najważniejszą, wspólną cechą wymienionych trzech substancji jest duża zawartość w nich tzw. komórek krwiotwórczych, czyli uniwersalnych komórek, z których dopiero wykształcają się w procesie dojrzewania wszystkie elementy (komórki) krwi i chłonki (limfy). Dzięki nim powstaje nowy, zdrowy szpik, który odbudowuje się w miejscu starego. Odbudowa jest całkowita wg wzoru dawcy- następuje nawet zmiana grupy krwi, gdy u dawcy i biorcy grupy krwi były różne. Szpik i krew do przeszczepów oddaje się anonimowo i bezpłatnie.

TESTY:

 • HLA (Human Leukocyte Antigen, ludzki antygen leukocytarny; potoczna nazwa: antygeny zgodności tkankowej)- pokaźna grupa białek zdolnych do wywołania reakcji immunologicznej organizmu (tzw. właściwości antygenowe), występujących na powierzchniach wszystkich komórek. Skomplikowane procesy zachodzące w organizmie pozwalają na rozróżnianie antygenów występujących na własnych komórkach, od innych (obcych). Dzięki uruchamianemu w następstwie tego całego złożonego mechanizmu, białka HLA odgrywają podstawową rolę w systemie obrony immunologicznej zwalczającej infekcje wszystkich organizmów i wirusów, ale i wszelkich substancji o właściwościach antygenowych. Czasem podobieństwo antygenowe czynnika obcego do ludzkiego może prowadzić do choroby autoimmunologicznej (autoagresywnej) polegającej na niszczeniu przez organizm własnych tkanek rozpoznawanych w tym przypadku jako obce. Różnorodność antygenowa, która jest podstawą mechanizmu obronnego, jest poważną przeszkodą w doborze odpowiedniego dawcy do przeszczepu organów.
 • Wirusologiczne: na obecność przede wszystkim wirusów przenoszonych przez krew
 • Zdrowotne: ogólny stan zdrowia dawcy i jego odpowiedni wiek. Krew pępowinowa (łożyskowa): można ją wykorzystać do celów medycznych. Stanowi ona bogate źródło komórek krwiotwórczych i dlatego doskonale nadaje się do przeszczepów. Zabieg pobrania jest całkowicie bezpieczny dla matki i dziecka, gdyż łożysko w momencie pobierania jest już urodzone.

OFERUJEMY POMOC:

1. Poszukiwanie dawców szpiku w rejestrach krajowych i światowych

 • Oznaczanie antygenów zgodności tkankowej HLA klasy I
 • Oznaczanie antygenów zgodności tkankowej HLA klasy II
 • Kontrolowanie wszelkich czynności prowadzących do przeszczepu szpiku w czasie jak najkrótszym od chwili zgłoszenia

2. Poszukiwanie ośrodków transplantacyjnych zagranicznych

 • Transport
 • Opieka (finansowa, akomodacyjna, językowa)

3. Pomoc w poszukiwaniach źródeł finansowania leczenia

4. Pomoc w leczeniu potransplantacyjnym

5. Konsultacje (na każdym etapie) w zakresie:

 • medycznym
 • genetycznym
 • prawnym

6. Gromadzenie funduszy mających na celu dofinansowywanie kosztów leczenia pacjentów

 • Aktywność na rynku krajowym
 • Aktywność na rynku zagranicznym
 • Obsługa kont bankowych

7. Działalność popularyzatorska

Jesteśmy organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej. Powstała w 2000r. z pilnej potrzeby niesienia pomocy chorym. Jej celem jest ratowanie życia i zdrowia chorym na nowotwory krwi, propagowanie wiedzy na temat chorób hematologicznych i ich leczenia, wspieranie ośrodków medycznych przygotowujących i wykonujących zabiegi przeszczepiania szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

Fundacja Przeciwko Leukemii od 21 maja 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego, prowadząc wyłącznie nieodpłatną działalność.

Fundacja jest społecznie zarządzana przez Radę i Zarząd. Przy Fundacji działa Stowarzyszenie Pacjentów „Druga Szansa”, które zrzesza osoby wyleczone przeszczepem szpiku, pacjentów w trakcie leczenia oraz ich rodziny i przyjaciół.

Fundacja Przeciwko Leukemii posiada rekomendacje następujących klinik transplantacyjnych, którym przekazuje nieodpłatnie szpik pozyskany od dawców z własnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku:

 • Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej AM ul. Reymonta 8 w Katowicach
 • Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM, ul. Bujwida 44 we Wrocławiu
 • Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej, ul Szpitalna 27/33 w Poznaniu
 • Kliniki Hematologii Dorosłych AM, ul. Dębinki 7 w Gdańsku

Nadzór nad działalnością organizacji sprawuje społeczna Rada Fundacji, w skład której wchodzą wybitni krajowi i międzynarodowi specjaliści z zakresu transplantologii i prawa oraz reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się podobną problematyką. W Radzie zasiadają również pacjenci po przeszczepieniu szpiku oraz dawcy, którzy oddali swój szpik chorym na białaczkę. Powołanie Rejestru Dawców Szpiku przy Fundacji Przeciwko Leukemii nastąpiło w grudniu 2000 r. Członkowie Fundacji w roku 1997 dobrali dawcę do pierwszego w Polsce przeszczepu od dawcy niespokrewnionego (pozdrawiamy Ciebie Ulu!), ustalili również zgodność tkankową pierwszego niespokrewnionego polskiego dawcy szpiku (1999 r.). Do tej pory dobrali dawców dla ponad 80% przeprowadzonych w kraju allogenicznych transplantacji szpiku. Wszyscy dawcy Rejestru Dawców Szpiku Fundacji (ALF-MDR) otrzymają karty z kodem paskowym określającym ich indywidualne antygeny zgodności tkankowej. Do dnia dzisiejszego 26 dawców z naszego rejestru oddało swój szpik chorym na białaczki. Jesteśmy bez wątpienia najefektywniejszym rejestrem krajowym. Wartym podkreślenia jest fakt, iż jako jedyna instytucja krajowa, i z pewnością jedna z nielicznych w świecie, Fundacja nasza przekazywała szpik od dawców z rejestru Fundacji CAŁKOWICIE NIEODPŁATNIE.

Zachęcamy także osoby fizyczne do przekazania 1 % należnego podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2008. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Osoba prawna może odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz Fundacji Przeciwko Leukemii w kwocie łącznej nieprzekraczającej 10% dochodu.

Numer konta Fundacji Przeciwko Leukemii:

47 1240 1109 1111 0000 0516 5182

PEKAO S.A. VII Oddz. w Warszawie

Zapraszamy do współpracy z naszą organizacją.

Aktualności

2010-10-15 13:35:40

Witajcie

Niezmiernie miło jest nam powiadomić Was, iż marka selektywnych kosmetyków Collistar dostępnych wyłącznie w Perfumeriach Douglas postanowiła przeznaczyć część dochodu ze sprzedaży swoich produktów na realizację celów statutowych Fundacji, czyli na badania  potencjalnych dawców szpiku.

Ze swojej strony gorąco zachęcamy do zakupów szerokiej gamy produktów marki Collistar (pielęgnacja twarzy, ciała, makijaż, linia męska, linia do włosów) w Perfumeriach Douglas, co bezpośrednio przełoży się na finansowania badań.

Być może dzięki temu ktoś w Polsce lub na świecie otrzyma szansę na życie

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.douglas.pl

Zachęcamy i dziękujemy

Zarząd

2010-09-22 12:12:14

Drodzy kandydaci na dawcę, Przyjaciele Fundacji

W związku z coraz liczniejszymi prośbami z Waszej strony o udostępnienie badań antygenów     transplantacyjnych ( HLA ) Zarząd Fundacji pragnie wszystkich poinformować iż zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dane takie nie mogą zostać udostępnione ani drogą telefoniczną, ani  drogą mailową.

 

Ponadto wszystkie dane antygenowe od momentu ich przebadania i opłacenia przez Fundacje są jej własnością i mogą zostać udostępnione tylko poprzez klinikę transplantacyjną.

Jedynym wyjątkiem od opisanej powyżej procedury jest sytuacja gdy stwierdzono chorobę nowotworową krwi u kandydata na dawcę  lub w jego rodzinie.

Z poważaniem

Zarząd Fundacji Przeciwko Leukemii

Strona 90 z 90

lista aktualności

Nasi darczyńcy