Wystarczy 1% podatku ...

NOWOŚĆ w rozliczaniu PITów- rozlicz się on-line

Możesz pomóc sfinansować badania dawców szpiku przekaż 1% podatku

wypełnij pit-online i przekaż 1% podatku

KRS: 0000151978

nr konta: 47 1240 1109 1111 0000 0516 5182

Fundacja Przeciwko Leukemii
ul. Morcinka 5, paw. 19
01-496 Warszawa
tel. 22 638 35 38 lub 22 666 44 33

tel. konsultacyjny dla chorych:

+48 0601342911

e-mail: leukemia@leukemia.pl

Fundacja przeciwko LEUKEMII

Fundacja Przeciwko Leukemii bezpłatnie i bezinteresownie pomaga ludziom chorym na nowotwory krwi popularnie nazywane białaczkami. To pierwsza w Polsce wiarygodna organizacja, która oferuje pacjentom i ich rodzinom wszechstronną pomoc w najtrudniejszych chwilach życia.

Organizacja powstała w maju 2000 roku z inicjatywy osób, które od wielu lat zarówno zawodowo jak i z potrzeby serca zajmują się pacjentami cierpiącymi na schorzenia układu krwiotwórczego. Fundacja Przeciwko Leukemii jest organizacją non-profit, która kompleksowo zajmuje się chorymi i ich rodzinami oraz prowadzi działalność edukacyjną – propaguje wiedzę na temat nowotworów krwi i sposobów ich leczenia.

Najskuteczniejszą, dostępną bronią w walce z nowotworami krwi są obecnie przeszczepy szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, dlatego Fundacja Przeciwko Leukemii wspiera ośrodki medyczne, które propagują i stosują te metody leczenia.

Chorzy cierpiący na nowotwory krwi, dla których jedyną szansą na przeżycie jest przeszczep szpiku kostnego, otrzymują w Fundacji Przeciwko Leukemii wszechstronną pomoc. Podczas pierwszego spotkania pacjenci i ich rodziny są dokładnie informowani o miejscach i sposobach leczenia białaczek.

Inne statutowe działania Fundacji Przeciwko Leukemii to m.in.:

 • fachowa pomoc w wyborze kliniki, która przeprowadzi transplantację,
 • pomoc w doborze odpowiedniego dawcy szpiku i monitorowanie wszelkich działań kliniki transplantacyjnej przed przeszczepem,
 • organizowanie i finansowanie wszelkich zabiegów związanych z przeszczepieniem szpiku,
 • tworzenie banku potencjalnych dawców szpiku,
 • organizowanie akcji informacyjnych propagujących przeszczep szpiku jako skuteczną metodę leczenia wielu chorób,
 • szkolenia, kursy i wykłady na temat specyfiki leczenia metodą przeszczepu szpiku i ich konsekwencji,
 • stała współpraca z mediami propagująca działalność Fundacji.

Fundacją Przeciwko Leukemii kieruje trzyosobowy zarząd, natomiast organem kontrolującym działania organizacji jest Rada Fundacji, w której zasiadają m.in. wybitni specjaliści transplantologii z kraju i zagranicy, prawnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz chorych z nowotworami krwi.

Bez szkody dla zdrowia możemy oddać chorej osobie krew, szpik, nerkę. Oprócz samej chęci niezbędne są pozytywne wyniki klasyfikacyjnych badań i testów medycznych. (dlaczego? zob. dalej)

Największą szansę na wyleczenie osób chorych na białaczki i nowotwory pokrewne dają przeszczepy zdrowych, w miejsce uprzednio zniszczonych całkowicie, komórek nowotworowych. Do tego celu stosuje się najczęściej szpik, ale i/lub frakcję krwi obwodowej oraz krew łożyskową. Najważniejszą, wspólną cechą wymienionych trzech substancji jest duża zawartość w nich tzw. komórek krwiotwórczych, czyli uniwersalnych komórek, z których dopiero wykształcają się w procesie dojrzewania wszystkie elementy (komórki) krwi i chłonki (limfy). Dzięki nim powstaje nowy, zdrowy szpik, który odbudowuje się w miejscu starego. Odbudowa jest całkowita wg wzoru dawcy- następuje nawet zmiana grupy krwi, gdy u dawcy i biorcy grupy krwi były różne. Szpik i krew do przeszczepów oddaje się anonimowo i bezpłatnie.

TESTY:

 • HLA (Human Leukocyte Antigen, ludzki antygen leukocytarny; potoczna nazwa: antygeny zgodności tkankowej)- pokaźna grupa białek zdolnych do wywołania reakcji immunologicznej organizmu (tzw. właściwości antygenowe), występujących na powierzchniach wszystkich komórek. Skomplikowane procesy zachodzące w organizmie pozwalają na rozróżnianie antygenów występujących na własnych komórkach, od innych (obcych). Dzięki uruchamianemu w następstwie tego całego złożonego mechanizmu, białka HLA odgrywają podstawową rolę w systemie obrony immunologicznej zwalczającej infekcje wszystkich organizmów i wirusów, ale i wszelkich substancji o właściwościach antygenowych. Czasem podobieństwo antygenowe czynnika obcego do ludzkiego może prowadzić do choroby autoimmunologicznej (autoagresywnej) polegającej na niszczeniu przez organizm własnych tkanek rozpoznawanych w tym przypadku jako obce. Różnorodność antygenowa, która jest podstawą mechanizmu obronnego, jest poważną przeszkodą w doborze odpowiedniego dawcy do przeszczepu organów.
 • Wirusologiczne: na obecność przede wszystkim wirusów przenoszonych przez krew
 • Zdrowotne: ogólny stan zdrowia dawcy i jego odpowiedni wiek. Krew pępowinowa (łożyskowa): można ją wykorzystać do celów medycznych. Stanowi ona bogate źródło komórek krwiotwórczych i dlatego doskonale nadaje się do przeszczepów. Zabieg pobrania jest całkowicie bezpieczny dla matki i dziecka, gdyż łożysko w momencie pobierania jest już urodzone.

OFERUJEMY POMOC:

1. Poszukiwanie dawców szpiku w rejestrach krajowych i światowych

 • Oznaczanie antygenów zgodności tkankowej HLA klasy I
 • Oznaczanie antygenów zgodności tkankowej HLA klasy II
 • Kontrolowanie wszelkich czynności prowadzących do przeszczepu szpiku w czasie jak najkrótszym od chwili zgłoszenia

2. Poszukiwanie ośrodków transplantacyjnych zagranicznych

 • Transport
 • Opieka (finansowa, akomodacyjna, językowa)

3. Pomoc w poszukiwaniach źródeł finansowania leczenia

4. Pomoc w leczeniu potransplantacyjnym

5. Konsultacje (na każdym etapie) w zakresie:

 • medycznym
 • genetycznym
 • prawnym

6. Gromadzenie funduszy mających na celu dofinansowywanie kosztów leczenia pacjentów

 • Aktywność na rynku krajowym
 • Aktywność na rynku zagranicznym
 • Obsługa kont bankowych

7. Działalność popularyzatorska

Jesteśmy organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej. Powstała w 2000r. z pilnej potrzeby niesienia pomocy chorym. Jej celem jest ratowanie życia i zdrowia chorym na nowotwory krwi, propagowanie wiedzy na temat chorób hematologicznych i ich leczenia, wspieranie ośrodków medycznych przygotowujących i wykonujących zabiegi przeszczepiania szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

Fundacja Przeciwko Leukemii od 21 maja 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego, prowadząc wyłącznie nieodpłatną działalność.

Fundacja jest społecznie zarządzana przez Radę i Zarząd. Przy Fundacji działa Stowarzyszenie Pacjentów „Druga Szansa”, które zrzesza osoby wyleczone przeszczepem szpiku, pacjentów w trakcie leczenia oraz ich rodziny i przyjaciół.

Fundacja Przeciwko Leukemii posiada rekomendacje następujących klinik transplantacyjnych, którym przekazuje nieodpłatnie szpik pozyskany od dawców z własnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku:

 • Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej AM ul. Reymonta 8 w Katowicach
 • Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM, ul. Bujwida 44 we Wrocławiu
 • Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej, ul Szpitalna 27/33 w Poznaniu
 • Kliniki Hematologii Dorosłych AM, ul. Dębinki 7 w Gdańsku

Nadzór nad działalnością organizacji sprawuje społeczna Rada Fundacji, w skład której wchodzą wybitni krajowi i międzynarodowi specjaliści z zakresu transplantologii i prawa oraz reprezentanci organizacji pozarządowych zajmujących się podobną problematyką. W Radzie zasiadają również pacjenci po przeszczepieniu szpiku oraz dawcy, którzy oddali swój szpik chorym na białaczkę. Powołanie Rejestru Dawców Szpiku przy Fundacji Przeciwko Leukemii nastąpiło w grudniu 2000 r. Członkowie Fundacji w roku 1997 dobrali dawcę do pierwszego w Polsce przeszczepu od dawcy niespokrewnionego (pozdrawiamy Ciebie Ulu!), ustalili również zgodność tkankową pierwszego niespokrewnionego polskiego dawcy szpiku (1999 r.). Do tej pory dobrali dawców dla ponad 80% przeprowadzonych w kraju allogenicznych transplantacji szpiku. Wszyscy dawcy Rejestru Dawców Szpiku Fundacji (ALF-MDR) otrzymają karty z kodem paskowym określającym ich indywidualne antygeny zgodności tkankowej. Do dnia dzisiejszego 26 dawców z naszego rejestru oddało swój szpik chorym na białaczki. Jesteśmy bez wątpienia najefektywniejszym rejestrem krajowym. Wartym podkreślenia jest fakt, iż jako jedyna instytucja krajowa, i z pewnością jedna z nielicznych w świecie, Fundacja nasza przekazywała szpik od dawców z rejestru Fundacji CAŁKOWICIE NIEODPŁATNIE.

Zachęcamy także osoby fizyczne do przekazania 1 % należnego podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2008. Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Osoba prawna może odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz Fundacji Przeciwko Leukemii w kwocie łącznej nieprzekraczającej 10% dochodu.

Numer konta Fundacji Przeciwko Leukemii:

47 1240 1109 1111 0000 0516 5182

PEKAO S.A. VII Oddz. w Warszawie

Zapraszamy do współpracy z naszą organizacją.

Aktualności

2017-09-15 19:03:34

16 września już po raz kolejny obchodzimy

Światowy Dzień Dawcy Szpiku.


16 września obchodzić będziemy Światowy Dzień Dawcy Szpiku ogłoszony przez The World Marrow Donor Association (www.wmda.info).

Ta światowa organizacja zajmuje się koordynacją dawstwa szpiku, zrzesza już ponad 30 milionów dawców z 52 krajów.

W nurt pracy WMDA z powodzeniem wpisują się działania Fundacji Przeciwko Leukemii i Ośrodka Dawców Szpiku Medigen, które to organizacje od lat są aktywne w środowisku dawców szpiku.

W 2014 roku znalazły się na drugim miejscu na świecie w skuteczności doborów dawców szpiku do przeszczepu.

 

2017-06-11 23:04:24

XI Zjazd Dawców Szpiku

MIĘDZYRZECZ – SZCZECINEK

15 – 18 czerwca 2017


- „Najskuteczniejszą formą walki z nowotworami krwi jest przeszczep szpiku. Jest to często jedyne lekarstwo, które może uratować chorego. A każdy z nas nosi ten cudowny lek w sobie. Wystarczy się nim podzielić, żeby uratować komuś życie” – mówi Monika Sankowska -  członek Rady Fundacji Przeciwko Leukemii.

Kolejny raz Fundacja Przeciwko Leukemii i ODS Medigen postanawia przeznaczyć na Zjazd Dawców Szpiku cztery dni. W tym roku będzie on trwać od 15 do 18 czerwca. Podobnie jak rok wcześniej, Zjazd zainauguruje BIEG PO SZPIK – SZTAFETA ŻYCIA, który zacznie się startem spod ratusza międzyrzeckiego o godzinie 20:00.

Następnego dnia o godzinie 18:00 planowane jest przybycie tej szlachetnej sztafety do Szczecinka, gdzie będą kontynuowane obchody XI Zjazdu Dawców.

W tych dniach w Szczecinku spotykają się dawcy, pacjenci, lekarze transplantolodzy, a także wolontariusze Fundacji Przeciwko Leukemii, aby propagować ideę dawstwa szpiku i pomocy chorym.

Jak co roku przewidziane jest szczególne wydarzenie - spotkanie dawców z biorcami. To właśnie wtedy kolejne wyleczone osoby mają szansę dowiedzieć się, kto uratował im życie. Zawsze towarzyszą temu wielkie emocje, zarówno u związanej wspólnym szpikiem pary, jak i u wszystkich obecnych. Zanim dojdzie do takiego spotkania obie strony muszą wyrazić na nie zgodę, być do niego przygotowane.

Także i tym razem nie zabraknie koncertu arii operowych, zaplanowanego na sobotę w Sali SAPIKu. Tego samego dnia, wieczorem, wystąpi również rockowa grupa „The Wet Band”, której założycielem i wokalistą jest prof. Sebastian Giebel - Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Gliwicach.

Strona 1 z 85  następna -> >>

lista aktualności

Nasi darczyńcy